Dvorište Hamzibegova dćamija Dvorište Hamzibegova dćamija Hozić Emir
19 Aug
2016

Hamzibegova džamija

Published in Lokacije

Hamzi-begova džamija je najveća džamija u Sanskom Mostu i jedina džamija u Bosni i Hercegovini sa četiri munare. Sagrađena i uvakufljena je od strane bosansnkog sandžak-bega Hamza-beg Biharovića porijeklom iz okoline Sanskog Mosta, vjerovatno Kamengrada a počijem je vakufu Sanski Most dugo godina nakon sticanja statusa kasabe nosio naziv Vakuf.

Sagrađena je vjerovatno 1555. a zasigurno prije 1557. godine.  U prvobitnom obliku uz džamiju je izgrađena  jedna drvena munara u obliku bliskom  kamenoj munari,  a sredinom stropa je bila izvedena mala kupola. Godine 1705. je izvršena obnova i tada je napisan tekst sa talik pismom u prolazu ispod mimbera: ..."Dužnost je svakog muslimana i muslimanke da traže nauku"... (Hadis). Pisao siromah Hasan, imam 1117. godinePosljednji put džamija je rekonstruirana 1984. godine. Na dan 27. juna 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske su srušli džamiju i materijal ,zajedno sa nišanima iz dzamijskog harema, odnijeli  na otpad. Pošto od stare džamije nije mnogo sačuvano pala je odluka o gradnji potpuno nove koja je  utemeljena jula 1997. godine, a otvorena 6. augusta 2000. godine. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine  Hamzibegova džamija je stavljena na privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.Džamija je nakon posljeratne izgradnje imala dvije munare, a danasnji izgled sa četiri munare je rezultat vakufa poznatog sanskog stomatologa Dr. Nedim Bišćević, koji je u znak sjećanja na svoja dva brata ubijena tokom 1992. godine odlučio da za svakog izgradi još po jednu munaru uz postojeće dvije kao sježanje na svoju braću ali i , kako sam kaze, na sve šehide u Bosni.https://www.youtube.com/watch?v=ksH4oLmYks0&feature=youtu.be

Last modified on Monday, 27 February 2017 17:36

Additional Info

Media

Prelet oko Hamzibegove dzamije u Sanskom Mostu Hozić Emir